Powstał Parlamentarny Zespół ds. Afryki Sejmu RP

23 Styczeń 2013

Liczący 24 osób Parlamentarny Zespół ds. Afryki Sejmu RP odbywa – pod przewodnictwem Posła Johna Godsona - liczne spotkania z różnymi grupami interesu rozwijającymi stosunki z kontynentem afrykańskim.

15.03.br. była to delegacja, będącej w trakcie rejestracji Polsko-Afrykańskiej Izby Gospodarczej (PAIG). Koordynator PAIG dr Arkadiusz Głuszek, Prezes Zarządu Karite Plus Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie ( biuro@kariteplus.com.pl) przedstawił główne zamierzenia przedsięwzięcia grupującego firmy i instytucje zarówno z Polski, jak i niektórych państw afrykańskich, wspomagającego rozwój wymiany handlowej. W toku posiedzenia przekazano Zespołowi egzemplarz polskiego tłumaczenia nowej kenijskiej konstytucji 2010 (II Republiki Kenijskiej). Rafał Kur,rafalkur@yahoo.pl.

Wcześniej, 16.02.br. Zespół spotkał się z delegacją Fundacji Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” (www.cardinalekozlowiecki.pl) W toku spotkania padla m.in. propozycja zorganizowania w br. w Parlamencie Zambii w Lusace wystawy o Kard. Kozłowieckim (b. arcybiskupie Lusaki).