[PAIG-PACC] I Kongres Forum Hurtowe – biznes, kontakty, perspektywy

02 Wrzesień 2015

 

I Kongres Forum Hurtowe ma na celu stworzenie platformy wymiany idei i doświadczeń związanych z wchodzeniem polskich firm na rynki zagraniczne oraz wytyczenie nowych kierunków rozwoju MŚP w Polsce i na Świecie. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu, w tym: Ilona Antoniszyn-Klik (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki), Andrzej Kosiór (Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego), Robert Motyka (Idea Money), Witold Anusz (Business Challenger), Teodor Stępa (WSSE Invest-Park) Krystian Opalla, (Dyrektor Regionu w Coface). Kongres został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

 

I Kongres Forum Hurtowe to dla dolnośląskich przedsiębiorców realna szansa pozyskania nowych Partnerów Biznesowych, poszerzenia zasięgu działań oraz uzyskania realnego wpływu na rozwój rynku MŚP na Dolnym Śląsku.

 

Szczegółowe informacje: www.kongres.forumhurtowe.pl